Persondatapolitik

Move Mind
Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
Indehaver. Tina Lindtofte, Stenagervænget 22, 7100 Vejle kontakt@move-mind.dk

Kontakt vedr. personoplysninger
Ønsker du adgang til oplysninger om dig, som er registreret hos mig, så skriv til mig via mail.kontakt@move-mind.dk .Du kan få indsigt i alle informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til Persondataloven.

Brug af personoplysninger
Personfølsomme oplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og jeg indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger ved gennemførsel af en tilmelding eller ved anmodning om at modtage mit nyhedsbrev. 

Move Mind behandler personoplysninger, som du har udleveret til firmaet i forbindelse med undervisning, mailkorrespondance, coaching, telefonkontakt eller ved tilmelding til nyhedsbrev. Disse personoplysninger behandler Move Mind for at kunne leve op til firmaets forpligtelser overfor dig som kursist eller klient.

• For at du kan modtage den undervisning eller anden ydelse du har tilmeldt dig og betalt for.
• For at jeg kan komme i kontakt med dig, såfremt det har betydning for det kursus eller den mødeaftale du har booket.
• For at kunne fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger: Navn, adresse, telefon, e-mail Nuværende helbredsmæssige udfordringer, som kan være relevant i forbindelse med din tilmelding til undervisningssforløb/kurser/Workshops hos Move Mind. Disse oplysninger vælger du naturligvis frivilligt selv at oplyse, såfremt du ønsker at få den rette undervisning der tilgodeser dine behov.

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Move Mind, stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevares de altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder efter persondataloven
I forbindelse med Move Minds behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:
• Retten til at modtage oplysning om hvordan jeg behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring af Move Minds ydelser.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Tina Lindtofte – Move Minds persondataansvarlige.
Du har altid ret til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/
Oplysninger, som Move Mind videregiver til ekstern databehandling.

Move Mind kan videregive personlige oplysninger til samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem. i overensstemmelse med Move Minds privatlivspolitik og gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed.
Det drejer sig om E-conomic (til håndtering af faktura og bogføring)
Informationssikkerhed

Move Mind har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:
• Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Adgangsbegrænsning til personoplysninger..
• Adgangsbegrænsning og sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personer med adgang til informationssystemer.

Ændringer
Move Minds privatlivspolitik kan ændres om nødvendigt. Det begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på firmaets hjemmeside Move-Mind.dk og hvis der sker væsentlige ændringer, vil der blive gjort opmærksom på det via nyhedsbreve.

Dine personoplysninger vil altid blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Tina Lindtofte. Indehaver af Move Mind.
August 2019.

SOMMER OG EFTERÅR 2023 

NYE DATOER FOR HOLD OG RETREATS KOMMER SNART

– Yoga og Pilates udenfor i den skønne natur i Skibet

– Spændende yoga og pilates hold i AOF VEJLE og i SKIBET

Læs mere under Aktuelle forløb… 

Gratis hjemmeundervisning til virksomheder og private:

Ved tilmelding til et arrangement, får du GRATIS adgang til min FB gruppe Hjemmeundervisning, med korte og længerevarende yoga og pilates programmer. Alle der holder dig i form både fysisk og psykisk. 

Sprog: Dansk,Tysk og Engelsk
Mere Vækst og Overskud
Mindre Sygedage og Stress
Bedre Arbejdsklima

Sprog: Dansk, Tysk, Engelsk
Mindre Stress
Større Velvære og Livsglæde
Mentalt og Fysisk Overskud

Sprog: Dansk,Tysk og Engelsk
Mere Smidighed og Fokus 
Et større Resultat i din Sport

Move Mind 
v. Tina K. Lindtofte. 

Stenagervænget 22, 7100 Vejle
CVR-nr. 39768852 
Tlf.: 20290568 
Mail: kontakt@move-mind.dk 
Personlig Vejledning

Tina Lindtofte:

Jeg er Exam. Yoga og Pilates Instruktør. 10 års undervisningserfaring.
Du oplever altid en personlig, tilrettelagt undervisning. Du får konkrete værktøjer til din hverdag.

Jeg underviser i:

  • Mindful Yoga
  • Power Yoga
  • Restorativ Yoga
  • Pilates
  • Yogalates